WŁAŚCICIELEM STRONY JEST CIŻEMKA S.C.


KONTAKT

Ci?emka s.c.
Krakowska 24
32-660 Che?mek
NIP: 5491987514
Bank PKO BP 55102029060000100202440592
tel.: 33 846 14 23
tel.: 518 748 878
email: cizemkachelmek@gmail.com
www.catering-express.eu
www.restauracja-cizemka.pl
www.korytkabiesiadne.pl

Zamwienia prosz? sk?ada? telefonicznie pod nr 33 846 14 23 i 518 748 878, lub poprzez formularz kontaktowy 24 godziny na dob?.

Catering - wojewdztwo Ma?opolskie / Catering - wojewdztwo ?l?skie.

DOSTAWA

Koszty dostawy s? uzale?nione od ilo?ci kilometrw z siedziby naszej firmy do miejsca dostawy.

1 kilometr = 1 z? - np. trasa 10 km - 10 z? koszt dostawy x2 (w dwie strony) = 20 z?.

Koszty dostawy podlegaj? negocjacji w zale?no?ci od wielko?ci zamwienia. D?ugo?? trasy wyliczana jest na podstawie map Google.

Odbir osobisty = 0 z?

Koszty dostawy w ?wi?ta (24, 25 i 26 grudnia, ?wi?ta wielkanocne, sylwester) - dodatkowa op?ata ?wi?teczna / sylwestrowa = 20 z?.